RFID-oormerker Toepassingen

Een RFID-oormerk is een uniek identificatiemiddel dat radiofrequentietechnologie gebruikt om dieren te volgen. Het biedt tal van voordelen, van effectief dierbeheer tot ziektepreventie. Oormerken voor dieren worden veel gebruikt in veebeheer, pluimveehouderij, het volgen van wilde dieren, natuurbehoud, ziektebeheer en preventie.

RFID-dieroormerken in veebeheer


Veebeheer omvat melkveehouderij en pluimveehouderij. De technologie helpt bij het identificeren, volgen en beheren van vee, zodat de veestapel efficiënt wordt beheerd en de productiviteit van de boerderij wordt gemaximaliseerd.

  • RFID-oormerken in de melkveehouderij

In de zuivelindustrie leveren RFID-oormerken essentiële gegevens, zoals melkgift, voedingspatronen en gezondheidsparameters, om de productiviteit en winstgevendheid te helpen verbeteren.

  • RFID-oormerken in de pluimveehouderij

Van kip tot duif, RFID-oormerken vergemakkelijken het beheer van vogels, het opvolgen van voedingsgewoonten en het volgen van de bewegingen van vogels, waardoor de pluimveehouderij aanzienlijk wordt verbeterd.

RFID-oormerken in veebeheer

RFID-dieroormerken voor het volgen en beschermen van wilde dieren


RFID-oormerken worden toegepast bij het behoud van wilde dieren. Ze leveren gegevens die helpen bij het volgen van dierbewegingen, het begrijpen van gedrag en het monitoren van de gezondheidsstatus, waardoor het beheer van wilde dieren effectiever wordt.

RFID-dieroormerken voor het volgen en beschermen van wilde dieren

RFID-dieroormerken voor ziektebeheer en -preventie


RFID-oormerken dragen bij aan het beheer en de preventie van ziekten bij dieren. Door aangetaste dieren snel te identificeren, helpen ze de verspreiding van ziekten te voorkomen en zorgen ze voor tijdige interventie.

RFID-dieroormerken voor ziektebeheer en -preventie

Verwante producten